Blomlådor

Våra blomlådor passar lika bra i lantmiljö som i stan. De kan placeras på torg och gator såväl som på verandor eller balkonger och fungerar som ett praktiskt stöd för gallerbänkar när man vill skapa små avgränsade zoner. Blomlådorna utgör också ett utmärkt komplement vid inredning av paviljonger och lusthus.

Det finns olika lättare eller mer robusta modeller, med klassisk eller rustik utformning - något för varje smak och varje användningsområde.

För att säkerställa en längre livslängd för träet rekommenderar vi att blomlådans insida täcks med en fiberduk innan den fylls med jord, för att underlätta avrinning av överflödigt vatten när blommorna vattnas.back Urban & garden
lg md sm xs