Robinia

Robinia, även kallad falska akacia, är en trädväxt med ursprung i Nordamerika som kom till Europa för 400 år sen och bredde ut sig på bred front.

Isolerade träd som odlas i parker och trädgårdar kan leva i upp till 200 år. I skog kommer däremot åldertecknen mycket tidigare, innan trädet har hunnit bli ett sekel gammalt.

Artens snabba spridning främjades ursprungligen av människan som värdesatte trädet inte enbart för träet, utan även för dess förmåga att producera nektar och för dess skönhet. Robinian kan skryta med många fördelar, bland annat en förmåga att tåla svåra väderförhållanden, en rik och väldoftande blomning och en snabb tillväxt.

Robiniaträ är samtidigt mycket elastiskt, beständigt och motståndskraftigt mot plötsliga klimatförändringar (fukt/torka). Träets färg är väldigt varierad och tenderar att förmörkas vid förångning. Lämpar sig väl för bearbetning, ytbehandling och polering.

Tack vare dessa egenskaper kan träet enkelt ersätta exotiska trädarter vid olika typer av användning, och på så sätt dämpa avskogningen i tropiska områden (Sydamerika, Asien och Afrika). Robiniaträet torkar mycket långsamt och har dessutom en hög värmeeffekt och låg vattenhalt i färskt tillstånd.

Robiniaträets specifikationer, framför allt dess hårdhet och det faktum att det absorberar mycket

lite vatten (se det sammanfattande schemat nedan) medverkar till att öka dess motståndskraft och på så sätt förlänga medellivslängden. Dessa egenskaper gör det samtidigt ganska komplicerat att färgsätta/måla de olika komponenterna eftersom färgen fäster vid det yttersta skiktet på den behandlade delen, men når inte hela vägen in i träets porer. Därför är det möjligt att färgbehandlingen måste upprepas för att bevara skönhet och glans intakta.

 

Här kan du läsa mer om Robinia Pseudoacacia

Här hittar du våra produkter som tillverkats av robiniaträback Material
lg md sm xs