Vår strategi

De material Holzhof använder väljs alltid först och främst baserat på deras kvalitet. Oavsett material, har alla våra produkter planerats och tillverkats för att hålla under lång tid framöver. Denna inställning medför en klar fördel både vad gäller ekonomi och estetik, eftersom våra kunder kan räkna med material som bevarar sin form och styrka under lång tid.

 

Historia och filosofi

Holzhof srl är sedan 40 år tillbaka en världsledande tillverkare av strukturer för lekplatser och inredning för stadsmiljöer. Holzhof srl har genomfört många projekt för både den offentliga och den privata sektorn. Tack vare en mångårig erfarenhet kan företaget erbjuda en tjänst som omfattar både rådgivning, planering och produktion.

Vårt mål
Vi erbjuder privata företag och offentliga myndigheter ett fullt utbud av produkter för lekplatser i offentliga eller privata miljöer samt material för utrustning och inredning av torg, gator och hela städer. Vi kan alltid erbjuda innovativa förslag med stabila lösningar som håller i längden.

Vår tillförlitlighet
Vi är kvalitetscertifierade enligt UNI EN ISO 9001 sedan 1997, och i linje med vår företagsfilosofi engagerar vi oss varje dag för att tillhandahålla en tjänst som aktivt skyddar miljö och natur, hela mänsklighetens gemensamma arv. Därför har vi också valt att ansluta oss till den internationella miljöstandarden UNI EN ISO 14001.

Vi tar hänsyn till miljön
FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) är två certifieringsprogram som ger möjlighet att spåra ursprunget för det virke vi bearbetar, i syfte att säkerställa att det kommer från skog som sköts korrekt ur såväl miljömässigt som socialt hänseende.

Vi respekterar säkerheten
Våra produkter uppfyller kraven i alla fastställda säkerhetsförordningar i enlighet med standard SS-EN 1176. 

Vi fokuserar på kvaliteten
Bearbetningen och hanteringen av de olika materialen säkerställer att slutprodukten håller maximal standard under många år framöver. Att skydda träet är av avgörande betydelse för dess livslängd, särskilt i svåra klimatförhållanden. Därför genomgår allt trä vi bearbetar en tryckimpregnering i autoklav. 

Våra produktionsanläggningar ligger i framkant och garanterar precision, effektivitet och säkerhet under användning, vilket ger de bästa förutsättningarna för en maximal kvalitet. Efter den slutliga kontrollen förses alla produkter från Holzhof med vår märkning som vi initierat i linje med vår företagsfilosofi.

Samtliga ovanstående anledningar medverkar till att Holzhofs kreationer alltid varit synonyma med hög kvalitet, tillverkade med respekt för miljön och utformade för att hålla under lång tid: de uppfyller krav som ställs av användare som vet att vår tillförlitlighet är vår främsta kvalitet.

 

lg md sm xs